NECA Terminator 2 Endoskeleton with Plasma Rifle Action FigureZoom

NECA Terminator 2 Endoskeleton with Plasma Rifle Action Figure

Item# Terminator-2-T-800-Endoskeleton-Plasma-Rifle
USD $39.99
This item is currently out of stock!
NECA Terminator 2 Endoskeleton with Plasma Rifle Action Figure is 7" in height.
Scroll to top